Dupan verdraait advies over paling

Onlangs brachten biologen van het onafhankelijke adviesorgaan ICES (International Council for Exploration of the Sea) de jaarlijkse vangstadviezen voor paling uit. Dupan heeft daarop een persbericht verstuurd dat iets anders suggereert dan het ICES advies, waardoor het lijkt alsof de huidige situatie in de palingvisserij heel positief is. Good Fish Foundation en Stichting De Noordzee leggen het ICES advies nog een keer uit.

Het ICES advies voor 2015 luidt:

“The status of eel remains critical and ICES advises that all anthropogenic mortality (e.g. recreational and commercial fishing, hydropower, pumping stations, and pollution) affecting production and escapement of silver eels should be reduced to – or kept as close to – zero as possible.
[…….]
Effects of the fisheries on the ecosystem
The current fishery probably has little direct influence on aquatic ecosystems, with the possible exception of local bycatch issues. However, the eel is an important and frequently dominating species in the ecosystem, and its substantial reduction, whether due to fisheries or other causes, may have had a more profound effect. There is limited knowledge on the magnitude of these effects.”

Het persbericht van Dupan begint als volgt:
ICES: huidige niveau visserij heeft weinig invloed

ICES-advies over de palingstand:
Het internationale adviesorgaan ICES zegt in haar laatste rapport dat de huidige visserijdruk op paling waarschijnlijk nog maar weinig invloed heeft op het ecosysteem. Voor de vermindering van palingsterfte wijst ICES nadrukkelijk naar alle menselijk factoren die sterfte veroorzaken. Zij doelt daarbij op (sport)visserij, waterkrachtcentrales, gemalen en verontreiniging.
[…..]

Om het ICES advies goed te kunnen interpreteren is het belangrijk te weten dat visserij op twee manieren effect heeft: de visserijdruk (het niveau van de visserij) heeft effect op de visstand, en de visserij-techniek heeft effect op de omgeving. Palingvisserij is behoorlijk selectief en sleept niet over de bodem en heeft in die zin weinig invloed op het ecosysteem, in tegenstelling tot bijvoorbeeld trawlers.

Dupan heeft de zin uit het ICES advies die gaat over de effecten van de visserij(techniek) op het ecosysteem, als titel genomen. “ICES: Huidig niveau visserij heeft weinig invloed”. En daarbij even het woord ‘niveau’ toegevoegd en ‘ecosysteem’ weggelaten. Dat lijken kleine details, maar daarmee verander je wel wezenlijk de betekenis van de zin. Dupan suggereert dus dat volgens het ICES advies de visserijdruk nu laag genoeg is. Dat is geenszins het geval. Volgens ICES moet alle anthropogene mortaliteit zoveel mogelijk worden gereduceerd, dus commerciële en recreatieve visserij, maar ook sterfte door andere zaken zoals waterkrachtcentrales en vervuiling.