Palingstand erg slecht

Het gaat al jaren erg slecht met de palingstand in Nederland. Nieuwe cijfers over de intrek van glasaal, jonge paling, geven redenen tot nog meer zorgen: er is een historisch dieptepunt bereikt.

Onderzoeksinstituut Imares voert al sinds 1938 onderzoek uit naar de intrek van glasaal bij Den Oever. Deze langjarige metingen leveren een belangrijke bijdrage aan het bepalen van de omvang en trend van de jaarlijkse glasaalintrek. De meetgegevens genieten ook internationaal en wetenschappelijk ruime belangstelling.

De glasaal wordt bemonsterd door in de periode april-mei tussen 22.00 uur en 05.00 uur elk uur een trek met een kruisnet te doen. Per seizoen gaat het dan om enkele honderden trekken.

Per trek worden de glasalen geteld en de aantallen genoteerd. Vervolgens worden jaarlijks het totaal aantal glasalen en het totaal aantal trekken over de maanden april en mei berekend. Dit leidt tot de zgn. ‘glasaalindex. Dit is het aantal glasalen : aantal trekken. Zo werden in 2015 in 480 trekken 115 glasalen gevangen. Dit geeft een index van (afgerond) 0.2 over 2015. De volgende grafiek geeft per jaar de index weer sinds 1938.

Lees het hele artikel op de website van Sportvisserij Nederland