dam-20151130

Bijvangst(wijzer) onterecht in negatief daglicht

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam beantwoordde deze week kamervragen over “bijvangst onterecht in negatief daglicht”. Hij bevestigde de goede intenties van Good Fish Foundation en sprak zijn vertrouwen in onze organisatie uit.

“Ik heb geen reden om te twijfelen aan de motieven of objectiviteit van de VISwijzer en de Good Fish Foundation. Ik constateer dat de Good Fish Foundation zich voor de VISwijzer juist baseert op de beschikbare wetenschappelijke data en daarmee juist zo objectief mogelijk wil zijn”, aldus de staatssecretaris.

Visassortiment

Good Fish Foundation wil met het promoten van ‘vergeten vis’ en de Bijvangstwijzer laten zien wat de Noordzee ons nog méér te bieden heeft, behalve sliptong. Zo wil Good Fish Foundation de vraag naar een gevarieerder visassortiment vergroten. Op dit moment is er een extreem verschil in prijs tussen ondergewaardeerde vis, zoals schar, en sliptong. Schar levert de visser 80 cent per kilo op, terwijl sliptong de visser minstens 10 euro per kilo oplevert.

Is er meer vraag naar de nu ondergewaardeerde soorten, dan kan het prijsverschil tussen verschillende soorten vis kleiner worden. De visser kan dan selectiever en daarmee nog effectiever en efficiënter gaan vissen. De visser hoeft hier bovendien financieel niet op achteruit te gaan.

Verontwaardiging

Tot onze grote verbazing leidde de Bijvangstwijzer tot veel verontwaardiging van vissers. Dat Good Fish Foundation en de vissers beiden de prijs van vissen als schar te laag vinden, durfde men niet te geloven. Good Fish Foundation zou een verborgen agenda hebben, niet objectief zijn en vissertje pesten – aldus een aantal vissers.
Van Dam schrijft van mening te zijn dat “er juist op positieve wijze aandacht wordt geschonken aan de Noordzeevis”. Hij zegt bovendien te begrijpen dat VISwijzer schar als voorbeeld neemt, “omdat dit een soort is waarvan het overgrote deel weer overboord gaat. Zoals ik al [..] aangaf zal het verbeteren van de marktsituatie alleen het probleem niet oplossen. Voor kleine vis met weinig vlees zullen ook andere maatregelen zoals verhoging van selectiviteit en overleving nodig zijn.”

Het volledige document met de antwoorden van de staatssecretaris op de kamervragen over de Bijvangstwijzer zijn hier te vinden.