VISwijzers scholen samen

Vis is wereldhandel. Vissen zwemmen onze mensengrenzen over. Ook de visserij is vaak een internationale bedoening. De vis wordt gevangen, verscheept, verhandeld, verwerkt en weer verscheept. Zo kunnen er bij dat visje op je bord soms wel vijf verschillende landen betrokken zijn. En dat gaat niet altijd op een duurzame manier.

Samenwerking

Over de hele wereld bestaan organisaties zoals VISwijzer. Ze werken, net als wij, aan het vergroten van de vraag naar duurzame vis. Dit brengt een beweging op gang. Er gaat in de visindustrie steeds meer milieuvriendelijker gevangen en gekweekte vis om. Door samen te werken kunnen de organisaties een grotere impact bereiken. Good Fish Foundation heeft daarom samen met zusterorganisaties een coalitie van VISwijzers opgericht. De Global Seafood Ratings Alliance (GSRA).

Al op vijf continenten wordt de GSRA vertegenwoordigd! Zo kunnen we ons richten op het verbeteren van de visketen.  Op alle verschillende onderdelen ervan. Ook als die keten door meerdere landen loopt.

Christien Absil is de bedenker van de Nederlandse VISwijzer. Ze is enthousiast over de oprichting van GSRA. “Door samen te werken met andere VISwijzer organisaties kunnen wij ons advies nog meer uitbreiden en verbeteren. Bovendien kunnen we elkaar ondersteunen”.

Buitenlandse VISwijzers

Wil je meer weten over de buitenlandse VISwijzers? Via deze links kom je op de websites van de andere organisaties waaruit de GSRA bestaat.

• Australië – Australian Marine Conservation Society
• Engeland – Marine Conservation Society
• Costa Rica – MarViva
• Frankrijk – Mr. Goodfish, Nausicaá, Centre National de la Mer
• Japan – Sailors for the Sea
• Japan – Seafood Legacy
• Canada – Vancouver Aquarium, Ocean Wise
• Nieuw Zeeland – Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand
• Amerika – FishChoice
• Amerika – Monterey Bay Aquarium
• Brazilië – Anima Educação, Unimonte University