Helpt besluit EU Visserijraad tegen illegale palinghandel?

Sinds de jaren ’80 is de palingstand ernstig gedaald en staat deze oerhollandse vis als ernstig bedreigd op de lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN (IUCN Red List). Daarom voerde de EU in 2010 een verbod op export van paling in. Europese babypaling (glasaal) ging daarvoor met name naar Oost-Azië (Japan en China). Sinds het exportverbod is de handel het illegale circuit ingedoken om aan de grote vraag uit Oost-Azië te kunnen voldoen. De smokkel van glasaal is inmiddels de grootste wildlife crime in Europa van dit moment. Er gaat jaarlijks naar schatting 4 miljard euro in om. Waarschijnlijk is de illegale vangst ongeveer 100 ton per jaar. Ter illustratie: de legale glasaalvangst was tot nu toe 60 ton.

Eerder gaf Florian Stein (Sustainable Eel Group) aan dat deze illegale handel deels tegengegaan zou kunnen worden door strengere controles op glasaalvisserij. In 2017 besloot de EU visserijraad om een vangstverbod van drie maanden in te stellen tijdens het vangstseizoen van de paling. Hierbij sloot zij de glasaal echter uit van de reikwijdte van het verbod.

Op 17 en 18 december 2018 kwam de Europese Visserijraad weer bijeen. Zij heeft niet alleen besluiten genomen over de zeevisquota, maar ook over bescherming van paling. De Europese aal moet verder beschermd door de verplichte visserijsluiting uit te breiden naar sportvisserij en de glasaalvisserij. [1] Alle lidstaten moeten nu de palingvisserij gedurende 3 aaneengesloten maanden (tussen augustus en februari) sluiten.

De effectiviteit van deze maatregelen staat of valt met de invulling. Lidstaten kunnen zelf een sluitingsperiode kiezen, en kunnen de beste vangstperiode zo grotendeels ontwijken. Of de glasaalvisserij beperkt wordt met deze maatregel is dus maar zeer de vraag. Zonder effectief beleid op het gebied van illegale handel in glasaal, zal dit een ernstige bedreiging op deze vis blijven vormen.

[1] De maatregelen zijn van toepassing op brakwatergebieden zoals estuaria en kustlagunes en zijn in lijn met maatregelen die eerder dit jaar voor de Middellandse zee zijn afgesproken.

Bron: Florian Stein, ‘Europe’s Largest Wildlife Crime: Illegal Trade of the European Eel’ (27 juli 2018) Oxford Martin Programme on the Illegal Wildlife Trade; World Wildlife Fund, ‘Tackling International Wildlife Crime’ (WNF, 2018); Blue Planet Society, ‘Possible EU temporal eel fishing closure and its potential implications for glass eel trafficking’ (6 december 2018).