Zijn betere arbeidsomstandigheden voor vissers in Thailand in aantocht?

Op 10 december was het de Dag van de Mensenrechten. Hierom schreven wij een artikel voor meer bewustwording over de meest voorkomende mensenrechtenschendingen in de visserij. Eén van de misstanden betrof de schending van de, met name migranten, vissers in Thailand. De NGO Human Rights Watch schreef daarover een rapport, waarin het de extreem lange werkdagen, slechte leefomstandigheden op de schepen en gebrek aan loon omschreef.

Mogelijk is er goed nieuws voor deze kwetsbare groep vissers. Eerder dit jaar had de Thaise overheid al het verdrag betreffende gedwongen arbeid (Forced Labour Convention) geratificeerd. Nu heeft de overheid aangekondigd ook een verdrag van de International Labor Organisation om de werkomstandigheden in de visserij te verbeteren (ILO Convention on Work in Fishing) te ratificeren. Hiermee neemt de Thaise overheid een belangrijke stap in de goede richting voor zijn visserijen, mits deze ratificering hand in hand gaat met goede implementatie in Thailand’s nationale rechtssysteem.

Volgens Johnny Hansen, directeur van de International Transport Workers’ Federation (ITF) Fisheries sectie, heeft dit ILO-verdrag de potentie om de werk- en leefomstandigheden van duizenden vissers te verbeteren. Naar verwachting zal dit verdrag in Thailand er voornamelijk voor zorgen dat er een verbetering komt in leefomstandigheden aan boord en dat er duidelijkere richtlijnen komen over arbeidscontracten en de toegestane werkuren. Dit zal met name ten goede komen aan vissers die naar Thailand gemigreerd zijn (soms onvrijwillig). Dit omdat zij veelal op schepen werken die voor langere periodes op zee zitten en dus nog kwetsbaarder zijn voor misbruik.

Thailand is het eerste land in Zuidoost-Azië dat zich verbindt aan dit ILO-verdrag. Dit kan dus ook een belangrijke stap zijn voor de regio, die veel vis naar Europa exporteert. Momenteel is de visserij sector in Zuidoost-Azie nog een sector die onvoldoende wordt gecontroleerd, ondanks dat het werk vaak gevaarlijk is. Voor deze invloed is waarschijnlijk niet alleen een goede implementatie van dit ILO-verdrag nodig, maar ook van andere ILO-verdragen over vrijheid van vereniging en protest (Convention on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize). Zoals de International Labor Rights Forum aangeeft: “Voor echte verandering voor de vissers in Thailand, moet de overheid alle vissers, dus ook migranten, toestaan om onafhankelijke vakbonden op te richten.”. Op deze manier zullen zij werkelijk een sterkere positie krijgen en minder snel het slachtoffer worden van uitbuiting en van andere schendingen van hun arbeidsrechten.

Bron: Nick Kightley, ‘Thai government starts to act on fishing industry problems’ (19 december 2018) via Ethical Trading Initiative website; ILO website; Asia Times, ‘Thailand ratifies ILO convention on ‘work in fishing’‘ (3 december 2018).