Uitnodiging vrijwilligers: Samen voor de aal

Volgende week vinden de startbijeenkomsten plaats voor een nieuw seizoen van ‘Samen voor de Aal’. Hierbij ontvangen jullie informatie over de locatie, het tijdstip en het programma. Deze avonden zijn het uitgelezen moment voor vrijwilligers die willen mee helpen bij glasaaltellingen om te komen. RAVON blikt terug op het afgelopen seizoen en vooruit op het komend seizoen. Er wordt uitleg gegeven en materiaal verstrekt. Deze avond is extra feestelijk want milieuorganisatie, Good Fish Foundation is aanwezig als gastspreker!

Startbijeenkomst Zuid-Holland, maandag 4 februari
Locatie: HSV Groot Rotterdam, Pearl Buckplaats 29, 3069 BZ Rotterdam
Programma:
19:30 ontvangst
20:00 4 jaar Samen voor de Aal Zuid-Holland
20:20 Gastspreker Good Fish Foundation
20:40 Evaluatie vispassages Oosterschelde
20:50 Ontwikkelingen vismigratie gemaal Schoute, Hoogheemraadschap Delfland
21:00 Borrel + visserslatijn

Startbijeenkomst Zeeland, donderdag 7 februari
Locatie: Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg
19:00 ontvangst
19:30 2 jaar Samen voor de Aal Zeeland
19:50 Evaluatie vispassages Oosterschelde
20:10 Borrel + visserslatijn