Samenwerking GFF-VNV voor verduurzaming van de Nederlandse visdetailhandel

Hilversum, zaterdag 16 februari 2019

Van elke vis moet bekend zijn waar die vis vandaan komt en hoe die is gevangen. Die informatie moet op een etiket or bordje staan, dat is al vier jaar verplicht. Supermarkten houden zich aan deze verplichting, maar visdetailzaken niet of nauwelijks. Kassa besteedde er vanavond aandacht aan en dat leidde ertoe dat de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten VNV en de Good Fish Foundation de handen ineen hebben geslagen en samen de visdetailzaken gaan helpen bij het uitvoeren van de etiketteringsplicht. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de verduurzaming van de Nederlandse visdetailzaken.

Sinds 13 december 2014 heeft de Europese Commissie de etikettering van vis verplicht gesteld – Verordening (EU) 1379/2013. Op een etiket moet in ieder geval staan waar de vis is gevangen en hoe. Verder moet handelsnaam en wetenschappelijke naam op het etiket staan – dus makreel (scomber scombrus). En de gebruikelijke informatie als gewicht, houdbaarheidsdatum en een identificatiemerk. Op het etiket kan ook een keurmerk staan maar het hoeft niet – bijvoorbeeld MSC voor wild gevangen vis en ASC voor kweekvis.

Het primaire doel van de maatregel is om voor meer transparantie op de markt te zorgen zodat de consumenten hun producten met kennis van zaken kunnen kiezen. En dat is weer van belang voor het verduurzamen van de visserij, want wie beter weet hoe een vis is gevangen en waar, zal wellicht sneller kiezen voor duurzaam gevangen vis.Deze maatregel is inmiddels door (vrijwel) alle supermarkten ingevoerd. Sterker nog, de meeste supermarkten hebben ook veel visproducten dat van een keurmerk is voorzien in hun assortiment. Maar in de visdetailhandel (viswinkels en marktkramen) is het visetiket nog nauwelijks ingevoerd, ook al is het al meer dan vier jaar verplicht.

Adriaan van Moort is secretaris van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV). Volgens hem kost die etikettering veel moeite en tijd, dus geld. Want anders dan supermarkten die de etikettering vanuit één punt doen voor heel veel winkels tegelijk, moet elke visboer die etikettering zelf uitvoeren. Verder stelt hij dat de gemiddelde consument geen belangstelling voor die informatie heeft. Daar komt bij dat er nauwelijks of geen handhaving is en dat is ook niet bepaald stimulerend.

Dat de consument geen belangstelling heeft voor die verplichte informatie, blijkt niet uit een enquête die KASSA heeft gehouden onder 1.140 mensen. Op de vraag of zij behoefte hebben aan informatie over waar de vis is gevangen en hoe, antwoordt 69,3% met JA. Dat is niet een theoretische JA, want ook als mensen daadwerkelijk vis kopen, willen een meerderheid de verplichte etiket informatie hebben (59,9%). Slechts 18,7% geeft aan daar niet in geïnteresseerd te zijn.

De uitzending van Kassa heeft ertoe geleid dat de branchevereniging van de visspecialisten VNV een overeenkomst heeft gesloten met de Good Fish Foundation. Ze hebben afgesproken om samen een etiketsysteem aan te bieden aan de visspeciaalzaken, waarmee je meteen ziet of een visserij duurzaam is of niet. Dat systeem is ontwikkeld door de Good Fish Foundation en maakt het voor de visverkopers stukken makkelijker om de verplichte informatie te geven. Ter stimulering krijgen de eerste honderd visspecialisten dit systeem gratis en worden ze allemaal individueel geholpen bij het opstarten ervan. Het systeem is al ingevoerd bij de Heeren van de Vis in Veenendaal en het werkt daar goed en naar volle tevredenheid.

Good Fish Foundation is erg blij met deze acceleratie. “Als visdetaillisten samen een vuist maken kunnen ze een enorm verschil maken voor onze oceanen. Kibbeling gehaald uit een duurzame visserij of tonijn gevangen zonder bedreigde diersoorten als bijvangst, dat smaakt toch veel beter?”, zegt Maud Veraar.

Geïnteresseerde visdetaillisten kunnen zich aanmelden bij Good Fish Foundation of het VNV
Good Fish Foundation: secretariat@goodfish.guide