Illegale visserij: wat is het en wat zijn de gevolgen?

Veel vissoorten zijn overbevist. Dit betekent dat er zoveel vis wordt gevangen, dat er onvoldoende overblijft om nog te kunnen spreken van een “gezond bestand”. Door overbevissing is de huidige stand van veel vissoorten zorgwekkend. Volgens de FAO is maar 7 procent van de commerciële soorten onderbevist. 60 procent is maximaal bevist en 33 procent wordt overbevist of is zelfs met uitsterven bedreigd. Hoe kan het dat zo’n groot deel van vissoorten er slecht voorstaat? Eén van de belangrijke oorzaken van overbevissing is de illegale visserij. Internationaal ook wel bekend als IUU-visserij. 

Voorbeelden van illegale visserij zijn: vissen in verboden wateren, op verboden soorten, met illegale technieken of boven de toegestane hoeveelheid (quota). Naar schatting is jaarlijks 20 procent van de wereldvangst illegaal gevangen. Dit komt neer op zo’n 11 tot 26 miljoen ton illegaal gevangen vis! Visserij van deze omvang in de illegaliteit is een bedreiging voor mens en milieu: het vermindert de potentiële vangst van vissers die zich wel aan milieuwetgeving houden en het gaat vaak hand in hand met mensenrechtenschendingen.

Good Fish Foundation is van mening dat de handhaving en naleving van (inter)nationale afspraken en verantwoordelijkheden van essentieel belang zijn om controle te waarborgen. Het is een enorme uitdaging, want activiteit op zee is zeer moeilijk na te gaan. De controle is erg beperkt en het verschilt sterk per gebied. Gelukkig is er steeds meer bewustzijn voor dit probleem, ook bij overheden. De EU gaat illegale visserij onder andere tegen door landen, bijvoorbeeld Cambodja of de Comoren, te straffen met een importverbod (“rode kaart”).

Illegaal gevangen vis bereikt ook Nederland. Kun je zelf iets tegen illegale visserij doen? Vis met een MSC keurmerk heeft in ieder geval een laag risico. Voor verbetering is het nu belangrijk dat bedrijven in de keten hun verantwoordelijkheid nemen.

Bronnen: FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 – Meeting the sustainable development goals. Rome; FAO. 2019. The fight to save our oceans – How illegal, unreported and unregulated fishing affects all of us. Rome; IUU Watch. 2019. EU Carding Decision.