Internationaal Actieplan voor paling in de maak

Er komt extra hulp voor de paling. Recentelijk is afgesproken dat er een Internationaal Actieplan voor paling komt. Dat is afgesproken op de vergadering van landen die zijn aangesloten bij het Verdrag voor de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Convention on the Conservation of Migratory Species, CMS).

Dat is goed nieuws voor de bescherming van de paling. Bij dit verdrag – ook wel bekend als het Verdrag van Bonn – zijn meer dan honderd landen aangesloten, inclusief de Europese Unie. Dus ook Nederland! In totaal werd er voor veertien diersoorten, waaronder ook haaien en walvissen, een gecoördineerde actie afgesproken.

Het is de bedoeling dat de Europese landen waar paling voorkomt dit plan gaan opstellen, daarbij gesteund door het secretariaat van de CMS, dat valt onder de Verenigde Naties. Ook worden er landen bij het plan betrokken, die rondom de Sargassozee liggen, het gebied waar de paling zich voortplant.

Paling wordt al beschermd door het CITES-verdrag, waarmee moet worden voorkomen dat de vis uitsterft door internationale handel. Daarnaast is sinds 2007 de Europese Aalverordening van kracht, evenals de Europese Kader Richtlijn Water, die voor goed water moet zorgen. Good Fish Foundation blijft de ontwikkelingen volgen.

Lees voor meer informatie dit artikel over de vergadering van de Convention on the Conversation of Migratory Species of Wild Animals en dit artikel over het internationale actieplan voor de paling.