Aflevering 5: Palingvisserij gaat door

Serie: Palingpolitiek in Europa

Europese landen zijn verplicht om maatregelen te nemen voor verbetering van de palingstand. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met deze vis. Zijn toestand is zelfs kritiek, zegt de Europese Commissie. Good Fish Foundation start een serie over de Europese wetgeving voor de paling. Hoe werkt die? Wat gaat er goed? En wat niet? Onlangs maakte Brussel bekend dat de regels effectiever moeten. Good Fish Foundation loodst de lezer in 10 afleveringen door het complexe speelveld van internationale en nationale regels heen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt met steun van de Nationale Postcode Loterij.

Palingvisserij gaat door

De Europese Aalverordening is van grote invloed geweest op de palingvisserij. Veel landen hebben maatregelen genomen om de beroepsvisserij en sportvisserij terug te dringen, want visserij is een directe doodsoorzaak voor de paling, ook wel directe mortaliteit genoemd. Er zijn tal van opties om sterfte door visserij te verminderen, bijvoorbeeld door gesloten gebieden of gesloten seizoenen in te stellen of bijvoorbeeld een minimale lengte van de paling die mag worden opgevist.

Een belangrijke maatregel in de EU-Aalverordening was het besluit dat de visserij in de kustwateren van Europa met vijftig procent moest zijn verminderd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de visserij op glasaal (babypaling). De belangrijkste glasaalvisserijen zitten in Spanje, Frankrijk, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Italië. In Spanje is het eten van glasaal een absolute delicatesse. Verder vangen de zuidelijke landen glasaal om te verkopen aan andere Europese landen voor uitzet in de binnenwateren of opkweek in de aquacultuur.

Portugal ging zelfs nog een stapje verder dan de EU-Aalverordening en heeft de hele glasaalvisserij verboden, op een gedeelde riviermonding met Spanje na. Helaas zijn er sterke aanwijzingen dat de Portugese glasaalvisserij illegaal doorgaat. Ook in Spanje en Frankrijk lijkt de glasaalvisserij toe te nemen, zo lezen we in de evaluatie van de Aalverordening door adviesbureau Poseidon.

Visserij voor de Europese kusten op volwassen schieraal had ook met vijftig procent moeten zijn teruggedrongen. Sommige landen hebben dat doel bereikt, andere niet.

En dan is er de visserij in de zoete binnenwateren. Die visserij is heel bekend in Nederland. De tekst van de EU-Aalverordening zegt in principe niks over deze visserij, omdat rivieren en meren onder de jurisdictie vallen van de nationale regeringen. Maar de lidstaten hebben wel een nationaal aalbeheerplan moeten opstellen en daarin hebben ze maatregelen opgesteld die moeten bijdragen aan het terugdringen van de directe mortaliteit. Nederland kondigde een gesloten seizoen af voor september, oktober en november. Dit betekent dat er dan niet op paling mag worden gevist. Dit zijn de maanden waarin de volwassen schieraal de reis naar zee maakt om zich voort te planten. Later volgden ook andere EU-landen. Sommige landen hebben nog andere maatregelen genomen. Zo verstrekt Zweden geen nieuwe vergunningen meer aan vissers; daar wordt de sector dus geleidelijk steeds kleiner.

Maar zijn de visserijmaatregelen genoeg? Sommigen vragen zich af waarom de palingvisserij niet helemaal wordt verboden. Ze wijzen op de kritieke toestand van het bestand. Op een vis die critically endangered is kun je toch geen visserij toestaan?

Politici benoemen vaak het economisch belang van de visserijsector en wijzen erop dat glasaalvisserij nodig is om paling te kunnen uitzetten in de binnenwateren. Er is immers in de EU-Aalverordening afgesproken dat uitzetten van glasaal één van de herstelmaatregelen is. En als er geen glasaalvisserij is, dan hebben de kwekerijen ook geen aanvoer van jonge paling. Daarnaast is er een stroming die zegt dat het verstandig kan zijn om enige visserij toe te blijven staan, omdat deze anders ondergronds dus illegaal doorgaat. De visserij op paling gaat dus in de meeste landen in meerdere of mindere mate legaal door. Maar, daarmee is de visserij nog niet duurzaam. Daarvoor moet er toch op zijn minst eerst herstel optreden, aldus het evaluatierapport van Poseidon.

Hoewel er dus al wel belangrijke stappen zijn gezet om de sterfte door visserij terug te dringen, is de verwachting dat bij de discussies over de Aalverordening visserijmaatregelen onder de aandacht blijven. Al was het maar om een betere aanpak te bepleiten voor de illegale glasaalvisserij en de illegale handel.

Naast de commerciële visserij, zijn er nog de sportvissers, ook wel recreatieve visserij genoemd. Sommige landen hebben de sportvisserij op paling helemaal verboden. In Nederland is er geen verbod, maar mogen sportvissers geen beroepstuig gebruiken, zoals palingfuiken, en hebben ze een terugzetverplichting. Komt er per ongeluk dus toch een paling aan je hengel, dan moet je de paling terugzetten. De terugzetverplichting is opgenomen in de VISpas en de kleine VISpas. Want, zo zegt Sportvisserij Nederland: Elke gevangen paling is er een te veel. Natuurlijk is het wel van belang om de paling voorzichtig van de haak te halen.

Volgende week aflevering 6.