NGO’s gezamenlijk visie-document voor milieuvriendelijke EU aquacultuur

Brussel, 12 september 2014

Seas At Risk, samen met een brede coalitie van NGO’s, heeft in een gezamenlijk visie-document een aantal prioriteiten uiteengezet voor de ontwikkeling van een ecologisch verantwoorde Europese aquacultuur sector. Het is de eerste keer dat zo’n grote groep NGO’s gezamenlijk achter één visie over aquacultuur staat.

Terwijl wereldwijd aquacultuur rond de 8% groeit, stagneerde niet alleen in Europa de afgelopen 10 jaar de productie, maar is het marktaandeel ook nog maar 10% van de totale Europese visconsumptie. De EU ziet echter een enorm groeipotentieel in de sector en is van mening dat de Europese aquacultuur het gat kan dichten tussen de steeds kleiner wordende visserij-opbrengsten en de groeiende vraag naar vis. In het nieuwe Gemeenschappelijk Visserij Beleid en in het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) zijn inspanningen opgenomen om de sector te stimuleren. Daarnaast wordt in de langetermijnstrategie van de `Blue Growth`(Blauwe groei) de aquacultuursector ook gezien als een van de vijf prioriteiten waarin geïnvesteerd moet worden.

NGO’s zijn bezorgd over de grootverbruik van visolie- en meel in het visvoer (en de link naar overbevissing), het gebrek aan data over het geneesmiddelen- en chemicaliënverbruik, ineffectief gezondheidsmanagement, en gebrek aan onderzoek en gedegen gegevens over de effecten van aquacultuur op het ecosysteem.

Ann Dom, adjunct-directeur van Seas At Risk, zegt: “Dit is de eerste keer dat de NGO’s gezamenlijk een visie naar buiten brengen over aquacultuur. Onze lijst met prioriteiten kan NGO’s helpen om gerichter vorm te geven aan EU-beleid als ook de ontwikkeling van regionale en nationale aquacultuur plannen.”

De prioriteiten in het visie-document richten zich onder andere op duurzaam visvoer, het voorkomen van ontsnappingen door de technische standaard te verhogen, de impact op de biodiversiteit te verminderen en om de impact van chemicaliën en medicijnen te verkleinen. Tevens is meer onderzoek nodig naar de effecten van aquacultuur op het ecosysteem evenals ontwikkeling van meetbare doelen en indicatoren.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.