serie-small-33
serie-small-36
small-slider-2
10

Christien Absil, Voorzitter & Visserijexpert

Dr Christien Absil: Christien is visserijbioloog en mariene ecotoxicoloog. Ze heeft meer dan 18 jaar ervaring in visserijbeheer kwesties. Christien is de bedenkster van de VISwijzer en hiervoor stond ze drie maal in de Duurzame top 100 van dagblad Trouw. Ze werkt met het Nederlandse ministerie van visserij, de Europese Commissie, wetenschappers en talrijke internationale NGO’s. Ze is in 2016 gekozen als vice-voorzitter van de Europese Seafood Markets Advisory Council. Christien is lid van de Multi Stakeholder Group van Seafood Watch (Monterey Bay Aquarium), en medeoprichter van de Global Seafood Ratings Alliance.

Margreet van Vilsteren, Visteeltexpert

Ir. Margreet van Vilsteren is een visserij- en aquacultuurexpert met meer dan 10 jaar ervaring. Direct na haar studie heeft ze trainingen opgezet in Bangladesh, Cambodja en Mauritanië op het gebied van visteelt & visserij. Tijdens haar werk voor de Federation of European Aquaculture Producers heeft ze zich verder ontwikkeld in projectmanagement en visteelt. Binnen Stichting De Noordzee heeft ze met verschillende spelers, met name de detailhandel, groothandel en foodservice bedrijven, gewerkt aan het duurzaamheidsvraagstuk rondom vis. Op dit moment is ze lid van de commissie die de nieuwe Europese Aquacultuur Adviesraad opricht.

Margreet is een van de drie oprichtsters van Good Fish Foundation.

Maud Veraar, Marketing & Bedrijfsvoering

Maud Veraar [MA] is een marketingprofessional. Na haar master werkte zij als art-director in de reclamebranche, waar zij onder andere werkte voor campagnes van Stichting Wakker Dier, Amnesty International en Sportlife. Later ontwikkelde zij zich als marketingmanager bij HighQ financiële dienstverlening, waar zij veel salesacties en ‘netwerk verbredende’ activiteiten ontplooide. Daarnaast was zij teamleider van financieel professionals (o.a. controllers en financieel managers) en zat zij in het managementteam. Een sterke behoefte om werk te mixen met engagement bracht haar er toe te werken voor milieuorganisatie Stichting De Noordzee, waar zij zich vooral bezig hield met verzakelijking, werving van financiering en naamsbekendheid. De afgelopen 3 jaar heeft ze als zelfstandige gewerkt aan diverse campagnes waaronder festival Horizontoer en de marketing verzorgd voor twee grote projecten binnen de retail over vis in transitie naar duurzaamheid. Ze is een ondernemer pur sang en kan plannen omzetten naar de praktijk.

Maud is een van de drie oprichtsters van Good Fish Foundation.

Michelle Boonstra, Junior Onderzoeker visserij

Michelle Boonstra [MSc] studeerde Oceanography & Limnology aan de Universiteit van Amsterdam. In het kader van haar afstudeerstage bij Wageningen Marine Research deed zij onderzoek naar de status en duurzaamheid van de snapper visserij op het Nederlands Caribische eiland Saba, waar ze ook een protocol ontwikkelde voor lange termijn monitoring van deze visserij. Bij Good Fish Foundation werkt Michelle aan de database met vissoortinformatie en visserijbeoordelingen.

Tatiana Lodder, Seafood assessor

Esther Bussink, Projectondersteuning visserij

Femke de Boer, Projectondersteuning aquacultuur

Femke de Boer is een pas afgestudeerde marine ecoloog van de Universiteit van Aberdeen. Tijdens deze master ontdekte ze haar interesse in de aquacultuur. Haar masterscriptie ging over poetsvissen in de zalmkwekerij als bestrijdingsmethode voor zeeluis. Het doel nu is om zoveel mogelijk ervaring te krijgen met aquacultuur, om hopelijk zo een leuke aquacultuur-gerelateerde carrière te starten.

Skirmanta Treinyte, Project Officer

Petra Opperman, Administratie

Charlotte Holtslag, Stagair

Charlotte Holtslag studeert Kust- en Zee management aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Charlotte loopt haar oriënterende stage bij Good Fish Foundation, waar ze werkt aan de problematiek rondom sliptong.

Irene Kranendonk, Stagair

Irene Kranendonk volgt de MSc Marine Resource Management aan de Wageningen Univeristeit. Ze loopt haar afstudeerstage bij de Good Fish Foundation. Tijdens haar stage doet zij onderzoek naar het Europese palingbeleid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met deze verbonden onderneming. De Raad van Toezicht is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.

De Raad is samengesteld aan de hand van een profielschets. Deze is gebaseerd op de aard en werkzaamheden van de organisatie en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële beloning. De RVT kiest uit haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een termijn van drie jaar met een eenmalige verlenging van een tweede termijn.

De Raad evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en kijkt of de samenstelling van de Raad nog adequaat is in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie. Tevens evalueert de Raad de uitoefening van de actieve en waar nodig pro-actieve toezichthoudende rol. De Raad van Toezicht heeft niet meer dan één vertegenwoordiger van een stakeholder groep of organisatie in haar gelederen.

De Raad van Toezicht stelt het salaris en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. Jaarlijks zal de Raad van Toezicht, dan wel een door haar ingeschakelde beoordelingscommissie, een voortgangsgesprek hebben met ieder lid van het bestuur. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed en evalueert samen met directie jaarlijks het functioneren van de accountant.

Huidige leden:

Voorzitter:
Clarisse Van Haersma Buma

Penningmeester:
Jeroen Kreijkamp

Algemeen lid:
Marck Feller

 

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit een divers gezelschap, met leden uit de visketen en verder met disciplines en een netwerk ter ondersteuning van de doelen van de Good Fish Foundation. De Raad van Advies helpt Good Fish Foundation haar doelen te bereiken door o.a.:

  • een duidelijker beeld te schetsen van de verwachtingen uit de markt over de rol van de VISwijzer;
  • kansen te signaleren voor Good Fish Foundation;
  • Good Fish Foundation scherp te houden op haar focusgebieden;
  • de onafhankelijkheid te toetsen van Good Fish Foundation.

De Raad van Advies bestaat uit minimaal 6 personen en wordt gekozen en ontslagen door het bestuur van de Good Fish Foundation.

De Raad van Advies komt 1 a 2 keer per jaar ten minste 1 dagdeel bij elkaar, hierbij worden jaarplannen en het meerderen beleid besproken.