serie-small-33
serie-small-36
small-slider-2
10

Directieteam: Christien Absil, Voorzitter & Visserijexpert

Dr Christien Absil: Christien is visserijbioloog en mariene ecotoxicoloog. Ze heeft meer dan 18 jaar ervaring in visserijbeheer kwesties. Christien is de bedenkster van de VISwijzer en hiervoor stond ze drie maal in de Duurzame top 100 van dagblad Trouw. Ze werkt met het Nederlandse ministerie van visserij, de Europese Commissie, wetenschappers en talrijke internationale NGO’s. Ze is in 2016 gekozen als vice-voorzitter van de Europese Seafood Markets Advisory Council. Christien is lid van de Multi Stakeholder Group van Seafood Watch (Monterey Bay Aquarium), en medeoprichter van de Global Seafood Ratings Alliance.

Directieteam: Margreet van Vilsteren, Visteeltexpert

Ir. Margreet van Vilsteren is een visserij- en aquacultuurexpert met meer dan 10 jaar ervaring. Direct na haar studie heeft ze trainingen opgezet in Bangladesh, Cambodja en Mauritanië op het gebied van visteelt & visserij. Tijdens haar werk voor de Federation of European Aquaculture Producers heeft ze zich verder ontwikkeld in projectmanagement en visteelt. Binnen Stichting De Noordzee heeft ze met verschillende spelers, met name de detailhandel, groothandel en foodservice bedrijven, gewerkt aan het duurzaamheidsvraagstuk rondom vis. Op dit moment is ze lid van de commissie die de nieuwe Europese Aquacultuur Adviesraad opricht.

Margreet is een van de drie oprichtsters van Good Fish Foundation.

Directieteam: Maud Veraar, Marketing & Bedrijfsvoering

Maud Veraar [MA] is een marketingprofessional. Na haar master werkte zij als art-director in de reclamebranche, waar zij onder andere werkte voor campagnes van Stichting Wakker Dier, Amnesty International en Sportlife. Later ontwikkelde zij zich als marketingmanager bij HighQ financiële dienstverlening, waar zij veel salesacties en ‘netwerk verbredende’ activiteiten ontplooide. Daarnaast was zij teamleider van financieel professionals en zat zij in het managementteam. Een sterke behoefte om werk te mixen met engagement bracht haar er toe te werken voor milieuorganisatie Stichting De Noordzee, waar zij zich vooral bezig hield met verzakelijking, werving van financiering en naamsbekendheid. Ze is een ondernemer pur sang en kan plannen omzetten naar de praktijk. Maud is een van de drie oprichtsters van Good Fish Foundation.

Tatiana Lodder, beheer en beoordelingen VISwijzer

Tatiana Lodder (MSc) heeft twee master studies aan de Universiteit van Wageningen afgerond: Bos & Natuurbeheer en Aquaculture & Marine Resource Management. Tijdens haar studie onderzocht ze het mangrovebos in Lac Bay in Bonaire en het migratiegedrag van verschillende zoetwatervissen in Noord-Nederland. Bij Good Fish Foundation werkt Tatiana aan het horecaprogramma van de VISwijzer, visserij- en aquacultuurbeoordelingen en het beheren van de database.

Irene Kranendonk, Projectcoordinator

Irene Kranendonk [MSc] heeft Aquaculture & Marine Resource Management gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Voor haar afstudeerscriptie onderzocht ze de invloed van een invasieve zeegrassoort op de vissengemeenschap en het graasgesdrag van Groene Zeeschildspadden op Bonaire. Haar stage liep ze bij Good Fish Foundation met een onderzoek naar de Europese aal. Momenteel werkt Irene aan meerdere projecten rondom de Europese aal, een project over de rivierkreeftenvisserij in Nederland en doet visserij- en aquacultuurbeoordelingen voor de VISwijzer.

Stijn Tijkotte, Projectmedewerker Horeca

Stijn Tijkotte [MSc] heeft Aquaculture Marine Resource Management gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Voor zijn scriptie heeft hij onderzoek gedaan op koraalriffen in Kenia, waar hij onderzoek deed naar de relatie tussen begrazingsdruk en de gezondheid van het koraal. Tijdens een eerdere stage heeft hij onderzoek gedaan naar de paling en de bescherming van deze soort. Bij Good Fish Foundation werkt Stijn aan het horecaprogramma.

Clarisse Buma, Manager Europa

Clarisse Buma houdt zich onder meer bezig met het organiseren van Europese steun voor de bescherming van de paling.
Ze is een ervaren NGO-manager. Ze opereert op het snijvlak van natuurbescherming/milieu, communicatie/public affairs en stakeholdermanagement. Buma heeft vooral expertise in het betrekken van verschillende doelgroepen bij de bescherming van de oceanen. Eerder was ze directeur van Sint Eustatius National Parks Foundation en werkte ze bij het Wereld Natuur Fonds en Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals.

Petra Opperman, Administratie

Vanaf februari 2017 wordt het administratieve gedeelte van Good Fish Foundation door Petra Opperman verzorgd. Petra heeft na het behalen van haar administratieve MBO opleiding gewerkt als baliemedewerkster en op het secretariaat van Credit Lyonnais Bank Nederland. De afgelopen 20 jaar heeft ze op de administratie van diverse installatiebedrijven gewerkt.

Esther Bussink, Projectondersteuning visserij

Esther Bussink heeft veel ervaring in de commerciële sector. Na het afronden van een MBO studie voor mode en kleding is zij werkzaam geweest bij O’Neill om vervolgens meer dan 20 jaar als vertegenwoordigster bij het badkleding merk Speedo haar passie voor verkoop te mogen uitvoeren. Momenteel is zij vrijwilligster bij Good Fish Foundation en ondersteunt ons met allerlei zaken binnen de visserij om zo een steentje bij te dragen in de maatschappij.

Nicolette Tauecchio, Multimedia Design

Nicolette Tauecchio studeert Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij specialiseert zich in Content Design. Nicolette doet momenteel ervaring op bij de Good Fish Foundation op het gebied van communicatie en media. Nicolette is daarnaast ook parttime werkzaam als secretaresse bij Wageningen University & Research binnen 4TU.Centre for Engineering Education

Lotte Fillerup, Social Media & Communicatie

Lotte Fillerup (BA) heeft Peace and Conflict Studies gestudeerd aan de Universiteit van Malmö in Zweden. Hierin heeft ze zich voornamelijk gefocust op de rol en het werk van ngo’s in conflictgebieden. Ze heeft stage gelopen bij Terre des Hommes Netherlands op de afdeling Marketing en Communicatie en op de afdeling Lobby and Expertise. Ze studeert momenteel Visual Ethnography (MSc) aan de Universiteit van Leiden. Bij de Good Fish Foundation houdt Lotte zich bezig met onze social media en communicatie werkzaamheden.

Jacco Markus, Social Media & Online Marketing

Jacco Markus heeft Digitale Media en Communicatie gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Jacco doet bij ons een werkervaringsstage en werkt voornamelijk aan een communicatiestrategie voor Good Fish Foundation. Daarnaast verricht Jacco werkzaamheden op het gebied van online marketing.

David van Maanen, Stagiair Projectmedewerker

David studeert Coastal Zone Management op Van Hall Larenstein in Leeuwarden.
Binnen zijn studie is hij gespecialiseerd in mariene biologie en heeft daarbij een minor gedaan in duurzame visserij en aquacultuur.
Bij Good Fish Foundation ondersteunt David verschillende projecten en zet hij zich in om de VISwijzer te verbeteren.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit een divers gezelschap, met leden uit de visketen en verder met disciplines en een netwerk ter ondersteuning van de doelen van de Good Fish Foundation. De Raad van Advies helpt Good Fish Foundation haar doelen te bereiken door o.a.:

  • een duidelijker beeld te schetsen van de verwachtingen uit de markt over de rol van de VISwijzer;
  • kansen te signaleren voor Good Fish Foundation;
  • Good Fish Foundation scherp te houden op haar focusgebieden;
  • de onafhankelijkheid te toetsen van Good Fish Foundation.

De Raad van Advies bestaat uit minimaal 6 personen en wordt gekozen en ontslagen door het bestuur van de Good Fish Foundation.

De Raad van Advies komt 1 a 2 keer per jaar ten minste 1 dagdeel bij elkaar, hierbij worden jaarplannen en het meerderen beleid besproken.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met deze verbonden onderneming. De Raad van Toezicht is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.

De Raad is samengesteld aan de hand van een profielschets. Deze is gebaseerd op de aard en werkzaamheden van de organisatie en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële beloning. De RVT kiest uit haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een termijn van drie jaar met een eenmalige verlenging van een tweede termijn.

De Raad evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en kijkt of de samenstelling van de Raad nog adequaat is in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie. Tevens evalueert de Raad de uitoefening van de actieve en waar nodig pro-actieve toezichthoudende rol. De Raad van Toezicht heeft niet meer dan één vertegenwoordiger van een stakeholder groep of organisatie in haar gelederen.

De Raad van Toezicht stelt het salaris en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. Jaarlijks zal de Raad van Toezicht, dan wel een door haar ingeschakelde beoordelingscommissie, een voortgangsgesprek hebben met ieder lid van het bestuur. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed en evalueert samen met directie jaarlijks het functioneren van de accountant.

Huidige leden:

Penningmeester:
Jeroen Kreijkamp

Algemeen lid:
Marck Feller

John Doe