serie-small-33
serie-small-36
small-slider-2
10

Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee (SDN) is een onafhankelijke milieuorganisatie die zich inzet voor een schone en gezonde Noordzee. Een goed functionerend ecosysteem bepaalt volgens de organisatie de grenzen voor duurzaam menselijk gebruik. Schone scheepvaart, duurzame visserij, ruimte voor natuur en schone zee & stranden zijn belangrijke thema’s.

Stichting De Noordzee startte in 2004 het Goede VIS programma met de VISwijzer als meest zichtbare en succesvolle instrument.

Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee

WNF

Het Wereld Natuur Fonds is een wereldwijd opererende organisatie die zich sinds 1962 met succes inzet voor natuurbescherming. De organisatie werkt aan de bescherming van het leven in zee via een mondiaal programma dat zich uitstrekt over 25 regionale zee- en oceaangebieden en streeft naar meer beschermde zeegebieden en meer duurzame visserij.

Het Wereld Natuur Fonds is samen met de Good Fish Foundation eigenaar van de methodiek achter de VISwijzer.

Seas At Risk

Seas At Risk is een onafhankelijke federatie van milieuorganisaties die samen werken aan de bescherming van het mariene milieu van de Europese zeeën en de bredere noordoostelijke Atlantische Oceaan. Seas At Risk fungeert als een technisch en politiek platform voor haar leden. Zij faciliteert het gezamenlijk optreden in internationale politieke en juridische vergaderingen en zorgt voor afstemming van nationale lobbyactiviteiten. Doel is zo effectief mogelijk besluiten van Europese beleidsmakers, de VN en de regionale adviesgroepen positief te beïnvloeden voor zeeën en oceanen.

Good Fish Foundation is lid van Seas At Risk.

Global Seafood Alliance

Good Fish Foundations is één van de oprichters van de Global Seafood Alliance. Een coalitie van verschillende organisaties die zich bezig houden met het beoordelen van de duurzaamheid van vis.

Marine Conservation Society

De Marine Conservation Society (MCS) is een Britse milieuorganisatie die opkomt  voor de bescherming van de zeeën, de kusten en de dieren rondom het Verenigd Koninkrijk. MCS en Stichting De Noordzee introduceerden de VISwijzer in 2004 als onderdeel van hun strategie om de visserij te verduurzamen en de zee te beschermen.

Good Fish Foundation en MCS werken samen om de duurzaamheidsproblemen binnen de gehele visketen aan te pakken.

RAVON

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kon Good Fish Foundation in 2019 samen met RAVON aan de slag gaan met het plan ‘Red Onze Paling’. Met de expertise van onze beide organisaties op het gebied van de Europese paling, kunnen wij de bescherming en het herstel van deze bijzondere vissoort op nationaal en internationaal niveau aanpakken. Op de agenda staan het opheffen van migratiebarrières, het verbeteren van leefgebieden, het verduurzamen van consumptie, visserij en handel en het tegengaan van illegale handel in aal.

Pesca Foundation

De Pesca Foundation
Restaurant Pesca in Amsterdam heeft in 2019 de Pesca Foundation opgericht. Met deze Foundation steunen zij een aantal doelen die zich inzetten voor duurzame visserij, een gezonde visstand en een schone, plastic vrije oceaan, waaronder ook de VISwijzer. Meer informatie over de Pesca Foundation is te vinden op de site van Pesca.

Advisory Councils

Good Fish Foundation neemt deel aan twee belangrijke advisory councils, de Market Advisory Council en de Aquaculture Advisory Council. Hierin leveren wij als milieuorganisatie een belangrijke bijdrage aan adviezen voor de Europese Unie op het gebied van visserij- en aquacultuurbeleid.

Retailers

Good Fish Foundation adviseert de volgende retailers:

PLUS Retail

Dirk van den Broek

Dekamarkt

Leveranciers

Good Fish Foundation werkt samen met Versvishandel Jan van As in Amsterdam en Heeren van de Vis in Veenendaal.

Overige projectpartners

  • Onderzoeksinstituut RIKILT
  • Wageningen University and Research centre
  • Vis van Henry
  • Amacore B.V.
  • Bertus Dekker
  • Karel Hoeve
  • W.G. den Heijer & zn bv
  • Sligro Food Group
  • Makro
  • Excellence Fish BV
  • Van Slooten Aquacultuur BV
  • Aquacultuur Enkhuizen v.o.f.
  • Maatschap Janssen van Maris
  • Aquaculture Consultancy and Engineering BV
  • Wageningen IMARES
  • Solid Aquaculture Solutions (SAS)