serie-small-33
serie-small-36
small-slider-2
10

Good Fish Foundation heeft in november 2014 de VISwijzer overgenomen van Stichting De Noordzee. Het team achter Good Fish Foundation heeft de VISwijzer in een nieuw jasje gestopt en is bezig met het toevoegen van nieuwe thema’s zoals illegaal gevangen vis, sociale omstandigheden en traceerbaarheid. Ook werkt Good Fish Foundation samen met ondernemers om de visketen nationaal en internationaal verder te verduurzamen. Welkom op deze website!

Een goede vis

  • komt uit een goed beheerd bestand
  • is gevangen of gekweekt met minimale milieuschade
  • is traceerbaar tot de oorsprong
  • heeft een goed leven gehad
  • is puur en gezond
  • is niet illegaal gevangen
  • is onder goede en eerlijke werkomstandigheden gevangen of geproduceerd 

De Good Fish Foundation stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze. De stichting richt zich primair op de visaanvoer, verwerking, consumenten, handel en overheid in Nederland en Europa. Onze doelstellingen zijn beschreven op de pagina ‘uitdagingen’.

De Good Fish Foundation verwezenlijkt haar doel door:

a. samen te werken met partijen in de visketen om de vraag en aanbod van traceerbare, duurzame en eerlijke vis te vergroten;

b. het genereren en verspreiden van kennis en het verkennen van effectieve instrumenten om kennis over vis & duurzaamheid te delen en te communiceren;

c. consumenten en ondernemers te adviseren, informeren en stimuleren om te kiezen voor duurzame en verantwoord gevangen of gekweekte vis;

d. helpt mee aan de ontwikkeling van een nationaal en internationale netwerkorganisatie die werkt aan duurzaamheidsvraagstukken in de visketen.

Onze geplande activiteiten staan beschreven op pagina ‘Uitdagingen’.

Het jaarverslag van 2017 kunt u hier inkijken: Good Fish Foundation Jaarrapportage 2017.