Onze projecten

De Good Fish Foundation voert veel verschillende projecten uit. Je vindt een overzicht van onze huidige lopende projecten op deze pagina.

VISwijzer
Good Fish Foundation beheert en onderhoudt de VISwijzer. De VISwijzer is een database met alle vissoorten die op dit moment in Nederland verhandeld worden. Met de VISwijzer adviseren wij consumenten, horeca en retail in het maken van een verantwoorde en duurzame viskeuze.

De beoordelingen van de VISwijzer zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens over visbestanden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van databases van het Wereld Natuur Fonds, Fishbase en de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). De beoordelingen op de VISwijzer worden elk jaar vernieuwd.

Bij de beoordelingen op de VISwijzer maken we telkens een onderscheid tussen drie categorieën. Voor gekweekte vis zijn dat: Brongebruik, impact op de omgeving en beheer. Voor wildgevangen vis zijn dat: Visstand & visserijdruk, effecten op het ecosysteem en visserijbeheer. Ga voor meer informatie naar goedevis.nl

Rivierkreeft
In Nederland vormen Amerikaanse Rivierkreeften een plaag in de binnenwateren. Deze rivierkreeften komen van origine uit de Verenigde Staten maar hebben zich ook in Nederland verspreidt. Ze veroorzaken schade aan de oevers en waterplanten. Tegelijkertijd zijn ze voor de visserij op de wateren een gewilde soort om te vissen. Door gebrek aan kennis en samenwerkingen is deze visserij nog niet volledig ontwikkeld.

Good Fish Foundation heeft in 2017 het Kennisplatform Rivierkreeft opgericht. Binnen dit kennisplatform onderzoeken we samen met Wageningen Environmental Research of de visserij op rivierkreeften duurzaam is en of dit een manier is om de rivierkreeftenplaag tegen te gaan. Hiermee onderbouwen we ons consumptieadvies voor deze soorten op de VISwijzer. Als de visserij op rivierkreeften inderdaad een oplossing is voor de plaag en geen schadelijke effecten heeft op de rest van het ecosysteem zien wij dit als een mooie kans voor het ontwikkelen van een duurzaam Nederlands visserijproduct. Samen met netVISwerk hebben wij voor het eerst onderzocht hoe de rivierkreeftenvissers in Nederland tegen de rivierkreeftenplaag aankijken en wat zij zien als oplossing. Daarnaast slaat Good Fish Foundation met het kennisplatform een brug tussen verschillende stakeholders om samenwerkingen te bevorderen.

Alle informatie over rivierkreeften in Nederland en uit dit project zijn te vinden op de website www.rivierkreeft.nl die door Good Fish Foundation gemaakt is. Het project Kennisplatform Rivierkreeft wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Paling
Good Fish Foundation werkt aan het behoud van de paling voor toekomstige generaties. De paling, die in heel Europa voorkomt, is ernstig bedreigd en staat op de Rode Lijst van bedreigde dieren. De paling is een bijzondere vis, want hij leeft in zowel zoet als zoutwater. In zijn leven krijgt hij te maken met tal van bedreigingen. Overbevissing en stroperij, illegale handel naar Azië, en niet te vergeten migratiebarrières zoals dammen, sluizen, gemalen en waterkrachtcentrales. Deze waterwerken belemmeren de paling om uit te trekken naar open zee of andersom het zoete water in te trekken.

Veel mensen weten niet dat het slecht gaat met de paling en daarom werkt Good Fish Foundation aan bewustwording bij het algemene publiek. Daarnaast zetten we ons in voor effectievere Europese regelgeving die de paling moet beschermen en de bedreigingen moet aanpakken. Wij doen dat met vele partners en bedrijven die met ons willen samenwerken. Ook ondersteunen we onderzoek naar dit dier, want er is nog veel onbekend over deze vis.

Dankzij financiële steun van de Nederlandse Postcodeloterij kunnen we de komende jaren de paling extra goed in de spotlight zetten.

Flyshoot
Enkele voor Nederland belangrijke bestanden (tong, schol) worden sinds een aantal jaren op duurzaam niveau beheerd. Het ontbreekt echter bij veel andere soorten zoals poon, rode mul of sepia aan voldoende informatie (data-deficiënt) over het bestand en de visserijdruk. Daardoor is het niet duidelijk of de visserij duurzaam is, en zijn er geen expliciete beheermaatregelen vastgesteld.

Het kennisproject VISwijzer en Flyshoot is een concrete eerste stap om goede data te verzamelen volgens een representatief ‘data-collectie-protocol’. Tijdens het kennisproject wordt samengewerkt met de flyshoot vloot. Het project kan een mogelijk verbeterde score in de VISwijzer opleveren voor data-deficiënte soorten. Het project is een unieke samenwerking tussen milieuorganisatie Good Fish Foundation, beheerder van de VISwijzer, de flyshootvissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon en Wageningen Marine Research (WMR).

Het project Kennisplatform VISwijzer en Flyshoot wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Chefs voor Goede vis

Uit de 500 Nederlandse restaurants die we in 2016 onderzochten, bleek dat maar liefst 81% vis op de kaart had met een rode score op de VISwijzer. Om die reden maakt de Good Fish Foundation zich hard voor de verduurzaming van vis in de horeca. Inmiddels hebben ruim 500 restaurants zich aangesloten bij ons horecaprogramma met de wens om hun visaanbod te verduurzamen.

De Good Fish Foundation voert geregeld menuscans uit bij onze aangesloten restaurants. Op die manier proberen wij de duurzaamheid van de vis bij onze aangesloten restaurants te waarborgen. Ook geven wij gratis advies op het gebied van duurzaamheid, met onze VISwijzer als basis.

Maar het Chefs voor Goede vis programma richt zich niet alleen op restaurants. Zo horen ook supermarkten, groothandels, visleveranciers en viswinkels bij dit project. Deze aangesloten partners laten duidelijk aan hun klanten zien welke vis wel en niet duurzaam is, zodat zij zelf een weloverwogen keuze kunnen maken.

Wil je meer weten of ben je zelf visverkoper, horecaondernemer of kok en wil je je aanmelden? Bezoek dan onze website.

Mosselen

Mosselen zijn het belangrijkste product uit de Nederlandse schelpdierenkweek. In Nederland worden jaarlijks gemiddeld 50 miljoen kilo mosselen geproduceerd. De Nederlandse productiegebieden voor de Zeeuwse mossel liggen voor 60 procent in de Waddenzee en voor 40 procent in de Oosterschelde. De mosselvisserij is door de Marine Stewardship Council (MSC) erkend als een duurzame visserij en mag daarom het MSC-keurmerk voeren. Alle mosselen uit Nederland en de importmosselen uit Duitsland, Ierland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken worden in Zeeland met Oosterscheldewater zandvrij gespoeld, verwerkt en verpakt.

Ondanks dat de mossel een belangrijk nationaal product is, blijkt de mosselconsumptie in Nederland erg laag te zijn. Gemiddeld eten we nog geen 3x per jaar mosselen. Het project ‘TOP Mosselen’ (Top Of Mind Mosselen) heeft als doel om mosselen bekender (meer top of mind) te maken onder de doelgroep 25- tot 35-jarigen en de mosselen aantrekkelijker te maken door de positieve aspecten van de mossel te benadrukken. Good Fish Foundation werkt binnen dit project mee om de duurzaamheidsboodschap en -strategie aan te scherpen en concreet te maken. Ook zet Good Fish Foundation zich in om mosselen meer zichtbaarheid te geven bij de doelgroep via haar kanalen bij de retail en horecasector.

Het project ‘TOP Mosselen’ wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.